معنی و ترجمه کلمه جامه ژنده به انگلیسی جامه ژنده یعنی چه

جامه ژنده

caddice
caddis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها