معنی و ترجمه کلمه جامه گرم در بر کردن به انگلیسی جامه گرم در بر کردن یعنی چه

جامه گرم در بر کردن

bundle up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها