معنی و ترجمه کلمه جامى که توسط اجسام طلایى رنگ پولک کارى شده به انگلیسی جامى که توسط اجسام طلایى رنگ پولک کارى شده یعنی چه

جامى که توسط اجسام طلایى رنگ پولک کارى شده

goldstone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها