معنی و ترجمه کلمه جام باده به انگلیسی جام باده یعنی چه

جام باده

chalice
rummer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها