معنی و ترجمه کلمه جام شراب مخصوص نمونه گیرى به انگلیسی جام شراب مخصوص نمونه گیرى یعنی چه

جام شراب مخصوص نمونه گیرى

wine taster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها