معنی و ترجمه کلمه جام طلایى به انگلیسی جام طلایى یعنی چه

جام طلایى

goldstone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها