معنی و ترجمه کلمه جام پاى سماور به انگلیسی جام پاى سماور یعنی چه

جام پاى سماور

slop basin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها