معنی و ترجمه کلمه جام پر به انگلیسی جام پر یعنی چه

جام پر

brimmer
facer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها