معنی و ترجمه کلمه جام پنجره به انگلیسی جام پنجره یعنی چه

جام پنجره

windowpane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها