معنی و ترجمه کلمه جام گلبرگ به انگلیسی جام گلبرگ یعنی چه

جام گلبرگ

corolla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها