معنی و ترجمه کلمه جام گل به انگلیسی جام گل یعنی چه

جام گل

corolla
scyphus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها