معنی و ترجمه کلمه جانبدارى کردن به انگلیسی جانبدارى کردن یعنی چه

جانبدارى کردن

sympathize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها