معنی و ترجمه کلمه جانزده به انگلیسی جانزده یعنی چه

جانزده

unsophisticated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها