معنی و ترجمه کلمه جانشینى به انگلیسی جانشینى یعنی چه

جانشینى

subrogation
substitution
substitutionary
succession
supersession

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها