معنی و ترجمه کلمه جانشین دیگرى کردن به انگلیسی جانشین دیگرى کردن یعنی چه

جانشین دیگرى کردن

subrogate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها