معنی و ترجمه کلمه جانشین سازى به انگلیسی جانشین سازى یعنی چه

جانشین سازى

displacement
subrogation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها