معنی و ترجمه کلمه جانم باشى بتاخت برو به انگلیسی جانم باشى بتاخت برو یعنی چه

جانم باشى بتاخت برو

tantivy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها