معنی و ترجمه کلمه جانورانى که انسان و انواع میمون ها نیز جزو آن به شمار مى روند به انگلیسی جانورانى که انسان و انواع میمون ها نیز جزو آن به شمار مى روند یعنی چه

جانورانى که انسان و انواع میمون ها نیز جزو آن به شمار مى روند

homo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها