معنی و ترجمه کلمه جانورانى که در روز فعالیت دارند به انگلیسی جانورانى که در روز فعالیت دارند یعنی چه

جانورانى که در روز فعالیت دارند

diurnal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها