معنی و ترجمه کلمه جانورى که انسان را مى خورد به انگلیسی جانورى که انسان را مى خورد یعنی چه

جانورى که انسان را مى خورد

man eater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها