معنی و ترجمه کلمه جانورى که نیمى از بدنش گاو و نیم دیگرش انسان بودن به انگلیسی جانورى که نیمى از بدنش گاو و نیم دیگرش انسان بودن یعنی چه

جانورى که نیمى از بدنش گاو و نیم دیگرش انسان بودن

minotaur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها