معنی و ترجمه کلمه جانورى که نیم بدنش شیر و نیم بدنش دال بوده به انگلیسی جانورى که نیم بدنش شیر و نیم بدنش دال بوده یعنی چه

جانورى که نیم بدنش شیر و نیم بدنش دال بوده

griffin
gryphon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها