معنی و ترجمه کلمه جانورى که همجنس خود را مى خورد به انگلیسی جانورى که همجنس خود را مى خورد یعنی چه

جانورى که همجنس خود را مى خورد

cannibal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها