معنی و ترجمه کلمه جانور از راسته دهان گردان به انگلیسی جانور از راسته دهان گردان یعنی چه

جانور از راسته دهان گردان

cyclostome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها