معنی و ترجمه کلمه جانور تنبل به انگلیسی جانور تنبل یعنی چه

جانور تنبل

slug
tardigrade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها