معنی و ترجمه کلمه جانور خونسرد به انگلیسی جانور خونسرد یعنی چه

جانور خونسرد

poikilotherm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها