معنی و ترجمه کلمه جانور خون گرم به انگلیسی جانور خون گرم یعنی چه

جانور خون گرم

endotherm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها