معنی و ترجمه کلمه جانور داراى پاى پرده دار به انگلیسی جانور داراى پاى پرده دار یعنی چه

جانور داراى پاى پرده دار

webfoot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها