معنی و ترجمه کلمه جانور دریایى به انگلیسی جانور دریایى یعنی چه

جانور دریایى

pelagian
pelagic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها