معنی و ترجمه کلمه جانور دورگه به انگلیسی جانور دورگه یعنی چه

جانور دورگه

hybrid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها