معنی و ترجمه کلمه جانور ریز شناور بر سطح دریا به انگلیسی جانور ریز شناور بر سطح دریا یعنی چه

جانور ریز شناور بر سطح دریا

zooplankton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها