معنی و ترجمه کلمه جانور سم شکافته به انگلیسی جانور سم شکافته یعنی چه

جانور سم شکافته

fissiped

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها