معنی و ترجمه کلمه جانور شکافى به انگلیسی جانور شکافى یعنی چه

جانور شکافى

zootomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها