معنی و ترجمه کلمه جانور فرد سم به انگلیسی جانور فرد سم یعنی چه

جانور فرد سم

perissodactyl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها