معنی و ترجمه کلمه جانور نر و ماده به انگلیسی جانور نر و ماده یعنی چه

جانور نر و ماده

gynandromorph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها