معنی و ترجمه کلمه جانور پستاندارى شبیه زرافه به انگلیسی جانور پستاندارى شبیه زرافه یعنی چه

جانور پستاندارى شبیه زرافه

okapi

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها