معنی و ترجمه کلمه جانور پستاندار نشخوار کننده به انگلیسی جانور پستاندار نشخوار کننده یعنی چه

جانور پستاندار نشخوار کننده

ruminant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها