معنی و ترجمه کلمه جانور پوست انداز به انگلیسی جانور پوست انداز یعنی چه

جانور پوست انداز

shedder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها