معنی و ترجمه کلمه جانور کثافت خور به انگلیسی جانور کثافت خور یعنی چه

جانور کثافت خور

scavenger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها