معنی و ترجمه کلمه جانور یا گیاه حشره خوار به انگلیسی جانور یا گیاه حشره خوار یعنی چه

جانور یا گیاه حشره خوار

insectivore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها