معنی و ترجمه کلمه جانور یا گیاه خوش نژاد به انگلیسی جانور یا گیاه خوش نژاد یعنی چه

جانور یا گیاه خوش نژاد

purebred

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها