معنی و ترجمه کلمه جانور یا گیاه و یا گروهى که مشابه گیاه یا گروه دیگرى است به انگلیسی جانور یا گیاه و یا گروهى که مشابه گیاه یا گروه دیگرى است یعنی چه

جانور یا گیاه و یا گروهى که مشابه گیاه یا گروه دیگرى است

isomorph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها