معنی و ترجمه کلمه جانى به انگلیسی جانى یعنی چه

جانى

bane
convict
criminal
felon
highbinder
malefactor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها