معنی و ترجمه کلمه جان بخشیدن به انگلیسی جان بخشیدن یعنی چه

جان بخشیدن

refocillate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها