معنی و ترجمه کلمه جاویدان به انگلیسی جاویدان یعنی چه

جاویدان

forever
forevermore
immortal
immortelle

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها