معنی و ترجمه کلمه جاى آبگیرى به انگلیسی جاى آبگیرى یعنی چه

جاى آبگیرى

intake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها