معنی و ترجمه کلمه جاى تعمید به انگلیسی جاى تعمید یعنی چه

جاى تعمید

baptistery
baptistry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها