معنی و ترجمه کلمه جاى دنج به انگلیسی جاى دنج یعنی چه

جاى دنج

elbowroom
snuggery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها