معنی و ترجمه کلمه جاى دور افتاده به انگلیسی جاى دور افتاده یعنی چه

جاى دور افتاده

backwater
outback

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها