معنی و ترجمه کلمه جاى دیگر به انگلیسی جاى دیگر یعنی چه

جاى دیگر

alibi
otherwhere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها